۱۱
دی

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان، نگاهی به خانه های آینده

سیستم مدیریت ساختمان یا بی ام اس سیستم مدیریت ساختمان یا بی ام اس Building Management System (BMS) به عنوان سیستم اتوماسیون ساختمان برای ایجاد ساختمان هوشمند شناخته شده...

ادامه مطلب