شرکت-زیمنس
۱۱
فروردین

شرکت خوشه ایی زیمنس از گذشته تاکنون

همانطور که در مبحث معرفی شرکت سامسونگ گفته شد به شرکتی خوشه ایی گویند که از ادغام دو یا چند شرکت، شرکتی تاسیس شود که در چند حوزه صنعتی...

ادامه مطلب