در-هوشمند
۱۷
فروردین

قفل و در هوشمند در خانه هوشمند

قفل و در هوشمند نخستین رکن اصلی یک خانه یا به بیان ساده تر ابزاری که یک خانه را از قسمت های دیگر جدا می کند و آن را...

ادامه مطلب