خانه هوشمند - زلزله
۰۷
اردیبهشت

مزایای خانه هوشمند و ساختمان هوشمند در مواقع سوانح طبیعی؛ زلزله

زلزله یکی از بلاهای طبیعی غیر قابل پیش بینی است که سالانه در قسمت های مختلف جهان اتفاق می افتد و عده زیادی از افراد را به کام مرگ...

ادامه مطلب