۱۳
دی

اینترنت اشیا یاIOT و تحولی که ایجاد کرد (بخش اول)

اینترنت اشیاء و تاریخچه آن: اینترنت اشیا – Internet of Things و به اختصارIOT، اتصال، تعامل و ارتباط دستگاه های مختلف با یکدیگر از طریق اینترنت است. این ارتباط...

ادامه مطلب