پروژه ساختمان مسکونی اوین درکه

تاریخ: خرداد 98
استان/ شهر: تهران/ تهران
مدت پروژه: 7 روز
کارفرما: مهندس عیوضی
دسته بندی: ساختمان مسکونی

خدمات:

سیستم امنیتی/ دوربین مدار بسته
سیستم روشنایی هوشمند

در این پروژه با توجه به مسکونی بودن ساختمان و مستقر بودن ساکنان در آن، کاهش زمان پیاده سازی سیستم های امنیتی و روشنایی هوشمند در اولویت و برنامه ریزی قرار گرفت. تیم اجرایی شرکت هوشمند سازی کارو / کاروتک با برنامه ریزی هدفمند در مدت 7 روز حدود 40 دوربین مدار بسته را نصب و سیستم روشنایی هوشمند را در بخش های اصلی ساختمان پیاده سازی نمود.