پروژه بانک ملی شعبه خیابان طالقانی

تاریخ: اردیبهشت 97
استان/ شهر: تهران/ تهران
مدت پروژه: 4 روز
کارفرما: شرکت پشتیبان بانک ملی ایران
دسته بندی: بانک ها و سازمان های وابسته

خدمات:

سیستم امنیتی/ دوربین مدار بسته
راه اندازی سیستم شبکه ای کامپیوتر

در این پروژه با توجه به اهمیت امنیت هوشمند فضای بانک، از 30 دروبین مدار بسته استفاده شد. این دوربین ها علاوه بر قابلیت دید در شب، تمامی بخش های داخلی و درب ورود ساختمان بانک را تحت پوشش قرار داد. همچنین در این پروژه سیستم شبکه کامپیوتر برای حدود 20 کامیپوتر پیاده سازی شد. نصب دوربین های مدار بسته می تواند علاوه بر حفظ امنیت، نقش بازدارندگی از وقوع جرم و حوادث تخریب کننده در محیط های بانکی و سازمان های وابسته به بانک باشد.